Ви є тут

Головна » Циклові та предметні комісії

Циклова комісія фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін

Новини відділу

Про циклову комісію фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін

Історія відділу

         Початок роботи комісії співпадає із заснуванням навчального закладу, яке в ті роки мало статус технікуму. Студенти вивчали такі спеціальні предмети: клубознавство, учбова практика, засоби наочної агітації, технічні засоби культурно-освітньої роботи, масові ігри та танці.

Також у склад предметів комісії входили бібліотечні дисципліни.

Головою методичної комісії спеціальних предметів був призначений Чорноус М.М. – випускник Теребовлянського училища та Харківського інституту культури.

В склад комісії входили:

1.      Чорноус М.М. – викладач клубних предметів.

2.      Григор’єва М.Г. – викладач клубних предметів.

3.      Абрамова О.П. – викладач бібліотечних дисциплін.

4.      Уханова Л.І. – викладач бібліотечних дисциплін.

5.      Норенко В.Я. – викладач технічних засобів к/о роботи.

6.      Чорноус Н.П. – бібліотекар технікуму.

7.      Гладков О.О. – лаборант кабінету технічних засобів к/о роботи.

Контингент учнів складався із 2-х груп клубників по 30 чол. і групи бібліотекарів – 30 чол. з терміном навчання 2 роки.

Групи клубників випускали керівників хорових та драматичних колективів.

В 1961 році технікум було перейменовано в культурно-освітнє училище. Введена спеціалізація керівників хорових, драматичних, хореографічних, духових колективів та колективів народних інструментів. Змінилися навчальні плани та програми. Це привело до збільшення кількості викладачів, а комісія бібліотечних дисциплін відділилася в самостійну комісію.

Головою методичної комісії було призначено Григор’єву Марію Григорівну, випускницю Київського культурно-освітнього технікуму та Харківського інституту культури.

На протязі існування на клубній комісії працювали: Чорноус М.М., Береза О.М., Семеняк Н.Д., Волков М.Б., Кузьмінська В.Л., Шаманаєв І.П., Забіран М.М., Метлух І.Г., Тихомир В.П., Силаєва Т.В., Амеліна Л.С., Куделя Г.Д., Коробська А.Л., Панасенко І.Б., Фрунт О.П., Авакумова В.В., Баламут В.М.

Головами комісії були:

Григор’єва М.Г.                   - з 1962 по 1984 р.р.

  Силаєва Т.В.                        - з 1984 по 1985 р.р.

  Семеняк Н.Д.                        - з 1985 по 1986 р.р.

 Ноздренко М.А.                   - з 1986 по 2003 р.р.

 Коляда (Мащенко) О.В.      - з 2003 по 2014 р.р.

Нині комісію фундаметнальних та професійно-орієнтованих дисциплін очолює Заслужений працівник культури України, викладач-методист вищої категорії Лисенко М.П.

На сьогоднішній день на комісії працює 18 викладачів: Лисенко М.П., Прошак О.В., Тулін В.І., Олексієнко В.О., Литвиненко З.В., Смілянський І.О., Смілянська Г.П., Близнюк В.І., Тертична М.В., Потужня О.О., Ноздренко М.А., Русакова Л.І., Туліна Г.В., Григор’єва Н.М., Яворська Л.О., Кириченко О.І., Лисенко Т.В.

 З них: 2 заслужених працівники культури України– Лисенко М.П., Прошак О.В., 5 викладачів – методистів спеціалістів вищої категорії - Туліна Г.В., Ноздренко М.А., Лисенко М.П., Тулін В.І., Русакова Л.І., 2 старших викладачів – Литвиненко З.В., Близнюк В.І., 4 викладачів спеціалісти вищої категорії – Олексієнко В.І., Смілянський І.О., Смілянська Г.П., Тертична М.В., 2 викладачів спеціалісти 1 категорії – Прошак О.В., Потужня О.О., 3 викладачів спеціалісти – Григор’єва Н.М., Яворська Л.О., Кириченко О.І., Лисенко Т.В. – лаборант кабінету КДД.

 


Викладачі відділу

   Лисенко Микола Петрович – голова циклової комісії, заслужений працівник культури України, викладач кваліфікаційної категорії: "Спеціаліст вищої категорії", педагогічне звання: "викладач-методист". Викладає предмети: "Організація і методика КДД", "Навчальна практика", "Сценарна майстерність". Він є автором багатьох методичних розробок.

  Прошак Олександра Вікторівна - заслужений працівник культури України; викладач кваліфікаційної категорії: "Спеціаліст першої категорії".

 

 Близнюк Валентина Іванівна -  викладач кваліфікаційної категорії"спеціаліст вищої категорії", педагогічне звання "старший викладач", куратор відділу духових та естрадних інструментів. Викладає предмет «Педагогіка та психологія вищих навчальних закладів». Вона є автором програм з курсу додаткової кваліфікації: "Вікова і педагогічна психологія", "Навчальна педагогічна практика" та "Психолого-педагогічні умови використання інтерактивних технологій".  Близнюк Валентина Іванівна

   Кириченко Олександр Іванович –  викладач кваліфікаційної категорії: "спеціаліст". Викладає предмет "Музичне оформлення культурно-дозвіллєвих заходів". Активний учасник підготовки і проведення культурно-дозвіллєвих заходів в коледжі та за його межами.

Кириченко Олександр Іванович
  Григор'єва Наталія Миколаївна - викладач кваліфікаційної категорії: "спеціаліст", викладає предмет "Організація і методика КДД"  
   Литвиненко Зоя Вікторівна -  викладач кваліфікаційної категорії: "спеціаліст вищої категорії", педагогічне звання "старший викладач", завідуюча кабінетом культурно-дозвіллєвої діяльності.  Викладає предмети: "Організація і методика КДД", "Навчальна практика", "Сценарна майстерність". Має методичні розробки і рекомендації: "Вечори відпочинку. Загальна характеристика. Методика підготовки і проведення", "Методика організації презентацій в клубних установах" та інші з питань організації дозвілля. Литвиненко Зоя Вікторівна
   Ноздренко Марія Ананіївна - викладач кваліфікаційної категорії: "спеціаліст вищої категорії", педагогічне звання "викладач-методист". Викладає предмети: "Організація і методика КДД", "Навчальна практика", "Сценарна майстерність", "Методика постановки КДЗ", "Практикум ведучого КДЗ". Автор методичних розробок і рекомендацій, бере активну участь в обласних семінарах. Ноздренко Марія Ананіївна
   Олексієнко Валентина Олексіївна - викладач кваліфікаційної категорії: "спеціаліст вищої категорії". Викладає предмети: "Організація і методика КДД", "Навчальна практика", "Сценарна майстерність"". Має методичні розробки: "Сутність і принципи диференційованого підходу у навчальному процесі" та з питань впровадження інноваційних форм навчання. Учасник обласних семінарів.  
   Потужня Оксана Олегівна –  викладач кваліфікаційної категорії: "спеціаліст першої категорії". Викладає предмети: "Культура та етика професійної поведінки", . Має методрозробки: "Відеоматеріали на уроці історії мистецтв як засіб розвитку художнього сприйняття", "Використання інноваційних технологій на сучасному уроці", "Вільний час та його історичний аспект".  
   Русакова Людмила Іванівна - викладач кваліфікаційної категорії:  "спеціаліст вищої категорії", педагогічне звання "викладач-методист" . Викладає предмет "Історія мистецтв". Автор тематичних планів та методичних рекомендацій з даного предмету. Веде активну громадську роботу у місті. Русакова Людмила Іванівна
   Смілянська Галина Петрівна - викладач кваліфікаційної категорії:  "спеціаліст вищої категорії". Викладає предмети: "Організація і методика КДД", "Навчальна практика", "Сценарна майстерність". Має методичні розробки: "Форми та види самостійної роботи студентів у ВНЗ", "Використання українських ігор у проведенні народних свят та обрядах" та інші. Бере активну участь у методичній і творчій роботі циклової комісії. Проводить високохудожні культурологічні заходи з метою пропаганди народних звичаїв і обрядів. Постійно бере участь у концертах як виконавець народних та авторських пісень. Смілянська Галина Петрівна
   Смілянський Іван Олексійович - викладач кваліфікаційної категорії: "спеціаліст вищої категорії". Викладає предмети: "Організація і методика КДД", "Навчальна практика", "Сценарна майстерність". Має методичні розробки та рекомендації: "Еколого-естетичне виховання особистості", "Організація контролю знань студентів", "Сутність та принципи виховання студентської молоді" та інші. Постійно використовує в педагогічній діяльності передовий досвід та інноваційні технології. Бере активну участь у роботі обласних семінарів клубних працівників. Учасник концертів у місті та за його межами. Смілянський Іван Олексійович
   Тертична Маргарита Володимирівна - викладач кваліфікаційної категорії: "спеціаліст вищої категорії". Викладає предмет "Народознавство". Разом із студентами проводить дослідницько-пошукову роботу з предмету, виступає з методичними рекомендаціями та доповідями: "Особливості оцінювання і класифікації знань студентів на уроках народознавства", "Проблема самореалізації вчителя: утвердження через інновації"". Активний учасник обласних семінарів. Розробила зразкові авторські сценарії свят і обрядів. Тертична Маргарита Володимирівна
   Туліна Галина Володимирівна - викладач кваліфікаційної категорії: "спеціаліст вищої категорії", педагогічне звання "викладач-методист". Викладає предмети: "Культурологія",  розробила власну методику викладання з орієнтуванням на поглиблену дослідницько-пошукову діяльність студентів, є співавтором програм навчальних предметів, є активним учасником семінарів працівників клубних установ Черкащини, де виступає з доповідями, проводить студентські семінари та "круглі столи". Має такі методичні розробки: "Поступ та смеркання Трипільської культури", "Релігійний культ і культура". Туліна Галина Володимирівна
   Тулін Василь Іванович - викладач кваліфікаційної категорії: " спеціаліст вищої категорії", педагогічне звання "викладач-методист". Викладає предмети: "Народознавство", "Культурологія", "Історія кіно і телебачення". Високоосвічений фахівець, володіє теорією і практикою культурно-дозвіллєвої роботи. Веде велику науково-методичну роботу. Розробив методичні рекомендації, які мають практичне використання в циклі предметів культурологічного циклу. Є автором програм з "Культурології", "Історії зарубіжної і української культури". Систематично працює на обласних семінарах підвищення кваліфікації працівників клубних установ Черкащини. 

Тулін Василь Іванович

 

Картинка користувача administrator.
Анатолій Козленко (не перевірено)

Мої щирі вітання Володимиру Миколайовичу Баламуту. Велике спасибі за Вашу науку. Поради і настанови, які Ви виклали під час нашого навчання(1991-1993), допомагають по сьогоднішній день. Здоров'я Вам і нев'янучого довголіття.

Коментувати