Ви є тут

Головна

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Новини відділу

Про відділ Інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Версія для друкуВерсія для друку

 

 

Розвиток науки вимагає від працівника інформаційної сфери, бібліотеки, архіву високого інтелекту, ерудиції, вміння орієнтуватися в інформаційному світі. Бо,  як відомо, людина може прожити певний час без води, їжі, але жодного дня вона не може прожити без інформації – розгубиться і випаде із простору і часу.

У XXI столітті, в еру інформаційно-комунікативних технологій, конкурентоспроможним і перспективним є тільки той фахівець, який володіє сучасними технологіями в галузі інформації, реклами, паблік рілейшнз, менеджменту. Саме ці знання можна отримати, зв'язавши своє майбутнє з актуальною спеціальності - «Інформаційна, бібліотечна і архівна справа», що передбачає оволодіння базовими знаннями з інформаційного менеджменту, аналітико-синтетичної обробки інформації і банків даних, управління персоналом в рамках спеціалізації, документознавства та інформаційної діяльності.

Для студентів коледжу, які навчаються за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», викладається комплекс професійно-орієнтованих дисциплін, серед яких: «Управляння діяльністю в ДІС», «Бібліотечний менеджмент», «Обслуговування в публічних бібліотеках», «Історія книги», «Бібліографічна діяльність», «Бібліотечні інформаційно-пошукові системи», «Основи аналітико-синтетичної обробки документної інформації», «Автоматизовані бібліотечні технології», «Соціальні комунікації», «Основи діловодства», «Основи психології і педагогіки», «Професійна етика», «Бібліотечне краєзнавство», «Вступ до спеціальності», «Основи документознавства та інформдіяльносі», «Інформаційні системи і мережі», «Організаційна техніка та програмування», «Ораторська майстерність», «Навчальна практика».

В коледжі працює бібліотека з читальним залом облаштованим комп’ютерами та вільним Wi-Fi. Її очолює фахівець з багаторічним досвідом Компанієць Наталія Володимирівна. Поруч з нею працюють Пересунько Надія Володимирівна, Стецюк Вікторія Петрівна, Володько Світлана Валентинівна.

На відділі Канівського коледжу культури і мистецтв працюють досвідчені викладачі, які забезпечують високий рівень підготовки майбутніх працівників інформаційних установ.

Викладачі відділу

   Сєдченко Галина Олексіївна – голова циклової комісії, викладач вищої категорії, викладач-методист, випускниця Київського державного інституту культури (1975 р.). Вона нагороджена Почесною грамотою Міністерства культури і туризму України «За вагомий особистий внесок у створенні духовних цінностей та високу професійну майстерність» (2002 р.) та Почесною відзнакою Міністерства культури і туризму України «За багаторічну плідну працю в галузі культури» (2005 р.). В 2014 р. пройшла стажування в університетах Німеччини (Лейпціг-Берлін) за програмою «Освіта і робота в Німеччині» Викладає предмети: «Управляння діяльністю в ДІС», «Бібліотечний менеджмент», «Обслуговування в ДІС», «Маркетинг інформаційних продуктів і послуг», «Основи архівознавства».
    Фрунт Валентина Олександрівна – викладач вищої категорії, випускниця Київського державного інституту культури (1990 р.). Викладає предмети: «Організація потоків і масивів документів», «Книгознавство», «Бібліографічна діяльність», «Інформаційно-пошукові системи в ДІС.
   Омельченко Тетяна Вікторівна – викладач І категорії, класний керівник, магістр з документознавства та інформаційної діяльності, випускниця Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2008 р.). Викладає предмети: «Аналітико-синтетична обробка документної інформації», «Автоматизовані інформаційні Інтернет технології», «Соціальні комунікації», «Навчальна практика».
   Семенова Наталія Вікторівна – спеціаліст, класний керівник, магістр з педагогіки вищої школи, спеціаліст з документознавства та інформаційної діяльності, випускниця Черкаського  національного  університету ім. Богдана Хмельницького (2015 р.). Викладає предмет «Основи діловодства та ділові документи», «Основи психології і педагогіки», «Професійна етика та психологія ділового спілкування», «Бібліотечне краєзнавство», «Організаційна техніка та програмування» «Навчальна практика».
  Любченко Марія Володимирівна - викладач ІІ категорії, магістр з управління навчальними закладами, спеціаліст з документознавства та інформаційної діяльності, випускниця Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини (2014р.). Викладає предмети: "Охорона праці", "Основи екології", "Навчальна практика".
   Паніван Олена Анатоліївна – спеціаліст, класний керівник, магістр з документознавства та інформаційної діяльності, випускниця Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2015 р.). Викладає предмети: «Вступ до спеціальності», «Основи документознавства та інформаційної діяльності», «Інформаційні системи і мережі», , «Комп’ютерна графіка та створення презентацій», «Методика і практика архівознавства».  
     

 

Кваліфікація студента-випускника

диплом   Студенту-випускнику відділу "Бібліотечної справи" присвоюється кваліфікація: Фахівець з інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Картинка користувача administrator.

Коментувати