Ви є тут

Головна

Циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

ПРАВОВІ АСПЕКТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ У ТВОРЧОСТІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА

Автор: 
В. П. Тихомир, Л. А. Сокур

Формування національної системи діловодства за доби Директорії УНР

Автор: 
Сокур Людмила Анатоліївна

Особливості формування та реалізації державної політики незалежної України у сфері діловодства

Автор: 
Сокур Людмила Анатоліївна

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УРЯДІВ УНР ТА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В СПРАВІ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Автор: 
Сокур Людмила Анатоліївна

Роль українських урядів початку ХХ століття у збереженні документальної спадщини

Автор: 
Сокур Людмила Анатоліївна

ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ДОКУМЕНТІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ

Автор: 
Сокур Людмила Анатоліївна

Пріоритети державної політики в сфері діловодства в умовах становлення інформаційного суспільства

Автор: 
Cокур Людмила Анатоліївна

ІНФОРМАЦІЙНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ПЕРІОДУ ДИРЕКТОРІЇ УНР В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Автор: 
Сокур Людмила Анатоліївна

КУРС "ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ДІЛОВОДСТВА" ТА ЙОГО МІСЦЕ В РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦЯ З ДОКУМЕНТАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор: 
Сокур Людмила Анатоліївна

Сторінки